BarnUnge21

I juni 2020 ble fire rapporter med innspill til strategiarbeidet levert strategigruppen.

Her kan du lese en oppsummering av de viktigste anbefalingene og de endelige delrapportene

Takk for alle innspillene vi mottok til fristen 30. mai! Nå er innspillene tilgjengelige her under sentrale dokumenter og referater

Se innspillene her

Arbeidsgruppene har hatt flere møter siden det første møtet i februar og jobber videre med fire temaområder.

Se revidert tidsplan og sammensetningen til arbeidsgruppene

Tusen takk for alle innspillene vi fikk. Fristen for innspill var 20. januar. Det er ikke lenger mulig å svare på høringen, men den kan fortsatt leses og innspillene er tilgjengelige her

Les mer

Informasjonsmøter i 6 byer er gjennomført

Se mer informasjon og presentasjon fra møtene her

Hva er BarnUnge21?

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe som har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.

BarnUnge21 prosessen har formell oppstart 22. og 23. august 2019, og arbeidet skal avsluttes i desember 2020.

Etter overlevering til departementet, skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer.

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. 

Utsatte barn og unge trenger en kunnskapsbasert politikk som kjennetegnes av høy kvalitet, brukermedvirkning og virksomme tiltak.

BarnUnge21-strategien skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

Vil du holde deg oppdatert på den siste informasjonen fra BarnUnge21?

Meld deg på vårt nyhetsbrev