BarnUnge21

Gikk du glipp av BarnUnge21-seminaret 24. mars?

Da kan du se opptaket her

Mer kunnskap til beste for utsatte barn og unge

I Khrono presenterer leder av strategigruppen, Trond Fevolden, sentrale poenger fra strategien.

https://khrono.no/mer-kunnskap-til-beste-for-utsatte-barn-og-unge/557054

 

Informasjon- og innspillsmøte om arbeidet med BarnUnge21

Arbeidet med BarnUnge21 strategien er i siste fase. Strategigruppen har fått innspill fra fire arbeidsgrupper og mottatt i overkant av 80 høringsinnspill. Av smittevernhensyn har ikke arbeidsgruppene hatt mulighet til å møtes slik det var planlagt. For å oppnå at situasjonsbeskrivelse og forslag til mål og tiltak er godt forankret i feltet, er det spesielt viktig at vi får innspill fra dere som har erfaring og kunnskap om problemstillingene, og som også kan ha alternative og konkrete forslag til løsninger.

Vi inviterte derfor til et informasjons- og innspillsmøte om strategien. Møtet ble arrangert i Forskningsrådet men ble også fulgt på zoom.

Deltakerliste.xlsx

I juni 2020 ble fire rapporter med innspill til strategiarbeidet levert strategigruppen.

Her kan du lese en oppsummering av de viktigste anbefalingene og de endelige delrapportene

Takk for alle innspillene vi mottok til fristen 30. mai! Nå er innspillene tilgjengelige her under sentrale dokumenter og referater

Se innspillene her

Arbeidsgruppene har hatt flere møter siden det første møtet i februar og jobber videre med fire temaområder.

Se revidert tidsplan og sammensetningen til arbeidsgruppene

Tusen takk for alle innspillene vi fikk. Fristen for innspill var 20. januar. Det er ikke lenger mulig å svare på høringen, men den kan fortsatt leses og innspillene er tilgjengelige her

Les mer

Informasjonsmøter i 6 byer er gjennomført

Se mer informasjon og presentasjon fra møtene her

Hva er BarnUnge21?

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe som har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.

BarnUnge21 prosessen har formell oppstart 22. og 23. august 2019, og arbeidet skal avsluttes i februar 2021.

Etter overlevering til departementet, skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer.

Hva er vårt mandat?

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. 

Utsatte barn og unge trenger en kunnskapsbasert politikk som kjennetegnes av høy kvalitet, brukermedvirkning og virksomme tiltak.

BarnUnge21-strategien skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

Vil du holde deg oppdatert på den siste informasjonen fra BarnUnge21?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 09.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.