BarnUnge21

Målet med strategien har vært å skape en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Arbeidet startet i 2019 og strategien var klar i 2021. Barne- og familiedepartementet har gitt mandatet.

Mer kunnskap til beste for utsatte barn og unge

I Khrono presenterer leder av strategigruppen, Trond Fevolden, sentrale poenger fra strategien.

https://khrono.no/mer-kunnskap-til-beste-for-utsatte-barn-og-unge/557054

 

Hva er BarnUnge21?

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe som har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.

BarnUnge21 prosessen har formell oppstart 22. og 23. august 2019, og arbeidet skal avsluttes i februar 2021.

Etter overlevering til departementet, skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer.

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. 

Utsatte barn og unge trenger en kunnskapsbasert politikk som kjennetegnes av høy kvalitet, brukermedvirkning og virksomme tiltak.

BarnUnge21-strategien skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.