BarnUnge21

Ønsker du å bidra med innspill? Da kan du gjøre det nå og helt frem til 20. januar 2020.

Les mer og gi innspill her

Informasjonsmøter i 6 byer er gjennomført

Se mer informasjon og presentasjon fra møtene her

Hva er BarnUnge21?

Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe som har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.

BarnUnge21 prosessen har formell oppstart 22. og 23. august 2019, og arbeidet skal avsluttes i desember 2020.

Etter overlevering til departementet, skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer.

Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. 

Utsatte barn og unge trenger en kunnskapsbasert politikk som kjennetegnes av høy kvalitet, brukermedvirkning og virksomme tiltak.

BarnUnge21-strategien skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover, med mål om at færre barn og unge faller utenfor gjennom livsløpet.

Vil du holde deg oppdatert på den siste informasjonen fra BarnUnge21?

Meld deg på vårt nyhetsbrev