Åpent for innspill frem til 20. januar

Nå er det åpent for å gi innspill på arbeidet med strategien til BarnUnge21. Alle som har erfaring og kompetanse fra arbeid relatert til utsatte barn og unge knyttet til temaområdene strategigruppa har prioritert, inviteres til å gi innspill. Frist for innspill er 20. januar 2020.

Hva ønsker vi innspill på?

BarnUnge21-strategien  prioriterer arbeidet rundt fire temaområder som den vil be om forslag til løsninger på:

  1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon.
  2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  4. Bruk av kunnskap i praksis.

For at innspillene skal få størst mulig påvirkningskraft vil det være en fordel om de er forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den virksomhet som du tilhører.

Innspill kan sendes inn her: https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/858

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på BarnUnge21@forskningsradet.no