Åpent for innspill frem til 20. januar

Alle som har erfaring og kompetanse fra arbeid relatert til utsatte barn og unge knyttet til temaområdene strategigruppa har prioritert, ble invitert til å gi innspill. Frist for innspill var 20. januar 2020.

Hva ønsket vi innspill på?

BarnUnge21-strategien  prioriterer arbeidet rundt fire temaområder som den vil be om forslag til løsninger på:

  1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon.
  2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  4. Bruk av kunnskap i praksis.

For at innspillene skal få størst mulig påvirkningskraft har vi oppfordret til at de skal være forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den virksomhet man tilhører.

Innspill: Alle innspillene og en oppsummering kan du lese her

Høring: https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/858

 

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på BarnUnge21@forskningsradet.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juni 2024, kl. 22.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.