Nyttige innspill til BarnUnge21

Vi mottok 24 innspill til høringsfristen 20. januar.

På spørsmålet om temaområdene som er valgt for strategien vil gjøre arbeid rettet mot barn og unge bedre, er tilbakemeldingene overveiende positive. Samtidig er det mange som påpeker at temaene er veldig brede og som foreslår områder som det vil være spesielt viktig å ta hensyn til i arbeidet. Det dreier seg for eksempel om:

  • Forskningsbehov
  • Datagrunnlag
  • Temaområder
  • Medvirkning
  • Viktige grupper å ta hensyn til

Vi har også mottatt mange interessante vurderinger av hva som skal til for å få til et godt arbeid for utsatte barn og unge. Det blir blant annet gitt eksempler på gode og virksomme tiltak – noe som er veldig nyttig å få i arbeidet med strategien.

Innspillene vil bli brukt som grunnlag både for arbeidet med delrapporter fra fire arbeidsgrupper og i utarbeidelsen av en overordnet strategi som ferdigstilles i desember 2020.

Den neste muligheten til å gi innspill er 1. april. Da publiseres utkast til fire delrapporter innenfor temaområdene 1) Forskning, 2) Utdanning, 3) Ledelse, 4) Praksis.

Innspill 20. januar.pdf

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.