Gi innspill til kunnskapsdugnad for utsatte barn og unge

Under coronakrisen er det mindre pågang på sykehus av volds- og overgrepsutsatte barn og barnevernet får inn færre bekymringsmeldinger. Dette betyr sannsynligvis ikke at mange av overgrepene er borte, men at vi i mindre grad får vite om dem. BarnUnge21 er en nasjonal kunnskapsdugnad for utsatte barn og unge og ber nå om innspill til arbeidet.

- Vi vil gjerne høre fra alle som har kompetanse eller erfaring med utsatte barn og unge og har konkrete forslag til hvordan kunnskapsbasert arbeid kan styrkes - gjennom utdanning, praksis, ledelse og forskning. Det er viktig for oss å få et bredt spekter av stemmer inn i arbeidet, sier leder for BarnUnge21 Trond Fevolden.

Gi innspill til delrapportene her:
https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/v2/1063

BarnUnge21-prosessen skal skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge. Denne våren har fire nasjonale arbeidsgrupper skrevet utkast til delrapporter om forskning, utdanning, ledelse og praksis. Nå ber vi om innspill til disse rapportene.

- Vi ønsker at arbeidet skal bidra til å styrke utsatte barn og unges rettigheter og muligheter, og å hindre utenforskap Framgangsmåten i BarnUnge21 er å fremme en felles forståelse av utfordringene og å lage en felles forpliktende strategi. Derfor er det viktig at vi får innspill på rapportene som nå foreligger, sier Fevolden.

Coronakrisen viser hvor sårbare barn og unge kan være. Når skoler og barnehager stenges sliter mange kommuner med å gi den oppfølgingen utsatte barn og unge trenger. BarnUnge21 vil utvikle en strategi som gir oss mer systematisk kunnskap og flere verktøy til å hjelpe de som trenger det også under kriser som denne.

Fire arbeidsgrupper har skrevet utkast til følgene fire rapporter:

  1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon
  2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis
  3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis
  4. Bruk av kunnskap i praksis 

Rapportene vil være grunnlaget for strategigruppens overordnede rapport med anbefalinger og prioriteringer.

For å få størst mulig påvirkningskraft oppfordrer vi til at innspillene blir forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den organisasjonen man tilhører. 

Happy-child-playing-with-toy-wings-against-summer-sky-background-Shutterstock-ID-305346116-Name-or-Project-forskning-FGT-003 (1).jpg

BarnUnge21 er en prosess som skal legge grunnlaget for en nasjonal innsats for forskning og utvikling rettet mot utsatte barn og unge. Barne- og familiedepartementet er, på vegne av regjeringen oppdragsgiver for BarnUnge21. Regjeringen har oppnevnt en strategigruppe med ansvar for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.