Sentrale dokumenter og referater

Strategigruppen for BarnUnge21 har møter jevnlig, og godkjent referat fra møtene finner du her sammen med andre relevante dokumenter for arbeidet.