Informasjonsmøter

En av de største utfordringene Norge står overfor er at en økende andel barn og unge marginaliseres og faller utenfor. Foreløpig vet vi altfor lite om hvordan vi kan snu denne trenden. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen har oppnevnt en strategigruppe med ansvar for å utvikle en strategi med forslag til løsninger.

Strategigruppen for BarnUnge21 inviterte til møte om arbeidet som er satt i gang for å lage en slik strategi. Det er viktig med bred medvirkning i arbeidet med strategien. Derfor inviterte vi alle som er involvert i arbeid med utsatte barn og unge til et informasjonsmøte om 21-prosessen og om mulighetene for å påvirke.

Møtets innhold:
• Bakgrunnen for BarnUnge21
• Presentasjon formål og aktiviteter i en 21-prosess
• Arbeidsområdene i BarnUnge21 i strategien og mulighetene for å bidra og å påvirke

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juni 2024, kl. 22.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.