Strategigruppen

Strategigruppen skal invitere til innspill fra aktører på tvers av sektorer som produserer, formidler eller anvender kunnskap om utsatte barn og unge.

Medlemmer i strategigruppen:

 • Spesialrådgiver Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet (leder)
 • Divisjonsdirektør Wenche Mobråten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Avdelingsdirektør Anne Magdalena Solbu Kleiven, Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Seksjonssjef Anne-Cathrine Grambo, Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)
 • Avdelingsdirektør Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet
 • Prosjektleder Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Førsteamanuensis Marit Egge, Politihøgskolen
 • Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen, Øvre Eiker kommune
 • Leder ved barnevernvakten Younas Mohammad-Roe, Oslo kommune
 • Leder avdeling for kunnskapsutvikling Nina Bolstad, Etat for barn og familie, Bergen kommune
 • Seniorforsker Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Professor Mari Rege, Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Førsteamanuensis Veronika Paulsen, NTNU
 • Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd

 

strategigruppenBarnUnge21-2.jpg