Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene har siden det første møtet i februar jobbet videre med de prioriterte temaområdene; Forskning, utdanning, ledelse og praksis. En rapport for hvert av områdene leveres 30. april. Rapportene publiseres her, og frist for å gi innspill på dem var 30. mai. Deretter ferdigstilles rapportene og overleveres strategigruppa 30. juni. Rapportene brukes som underlag for strategien som strategigruppa skal levere til regjeringen 1. desember i år.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 05:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.