Høringsinnspill

Alle som har erfaring og kompetanse fra arbeid relatert til utsatte barn og unge knyttet til temaområdene strategigruppa har prioritert, inviteres til å gi innspill. For at innspillene skal få størst mulig påvirkningskraft vil det være en fordel om de er forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den virksomhet som du tilhører.

Strategigruppa har bestemt å prioritere fire temaområder relevant for arbeidet med utsatte barn og unge.

1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon.
2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis
3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis
4. Bruk av kunnskap i praksis

Innspill kan sendes inn her: https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/858

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på BarnUnge21@forskningsradet.no